RÄDDNINGSHUNDAR.

Vi är så stolta att kunna presentera 11 egenuppfödda räddningshundar! 
Vilka fantastiska valpköpare vi har!!

TJH Ghostrider's Man In The Moon
Cosmo
 
E:
Klokkeråsen's Peace Action
 U: Explicit The Grace Of Fame

 Ägare / Förare: Ellen Knutsson

 

TJH Ghostrider's Lady Madonna
 
Donna

 
E:
SE V-08 SE U(u)CH NO V-08 C.I.E NO UCH FI UCH WW-12 SE V-12
 Explicit Trouble Maker
 U: Explicit The Grace Of Fame

 Ägare / Förare: Linn Frieberg

 

TJH LpI LpII  Ghostrider's Lord Everblaze
 
Benz

 
E:
SE V-08 SE U(u)CH NO V-08 C.I.E NO UCH FI UCH WW-12 SE V-12
 Explicit Trouble Maker
 U: Explicit The Grace Of Fame

 Ägare / Förare: Anna Sjöberg

 

TJH (RDH) Ghostrider's Lord Cardigan
 
Lego

 
E:
SE V-08 SE U(u)CH NO V-08 C.I.E NO UCH FI UCH WW-12 SE V-12
 Explicit Trouble Maker
 U: Explicit The Grace Of Fame

 Ägare / Förare: Christoffer Ericsson

 

 TJH (RDH) Ghostrider's Lord Darius
 
Gibbs

 E:
SE V-08 SE U(u)CH NO V-08 C.I.E NO UCH FI UCH WW-12 SE V-12
 Explicit Trouble Maker
 U: Explicit The Grace Of Fame

 Ägare / Förare: Thomas Ericson

 

TJH (RDH) SE VCh Ghostrider's Far And Away

 
E: TJH (RDH) Explicit First Impression
 U: Inkwells Lavender Brown

 Ägare / Förare: Torbjörn Andersson

 

TJH (RDH) Ghostrider's Fix And Ready

 
E: TJH (RDH) Explicit First Impression
 U: Inkwells Lavender Brown

 Ägare / Förare: Ingrid Jansson

 

LpI LpII TJH (RDH) Ghostrider's Fetch And Carry

 
E: TJH (RH) Explicit First Impression
 U: Inkwells Lavender Brown

 Ägare / Förare: Sissi Frick-Haglund

 

TJH (RDH) Ghostrider's Guess Who's Single

 
E: Comics Summer Time
 U: Inkwells Lavender Brown

 Ägare / Förare: Karin Knutsson

 

TJH (RDH) Ghostrider's Fine And Dandy

 
E: TJH (RDH) Explicit First Impression
 U: Inkwells Lavender Brown

 Ägare / Förare: Jenny Zander

 HOVAWART

TJH (RDH) KORAD Ghostrider's Athena
Athena
 
E: TJH KORAD Vitterklippens Dexter
 U: LpI KORAD Genie

 Ägare / Förare: Thomas Ericson

GODKÄND RÄDDNINGSHUND.
GODKÄND INTERNATIONELL RÄDDNINGSHUND.


Godkänd räddningshund 2003.
Som den andra hovawarten i Sverige blev hon godkänd Internationell räddningshund november 2004.

 

LpI KORAD Ghostrider's Biscaya
Wilda
 
E: TJH (RDH) KORAD SUCH Hofmeisters Kardinal
 U: LpI KORAD Genie
 Ägare / Förare: Mathilda Borgström

Godkänt certprov
Tyvärr gjordes aldrig någon RHFU.