PYROTEKNIKSÖKHUNDAR

 Ghostrider's Lord Fairfax
 
Faxe
 
E:
SE V-08 SE U(u)CH NO V-08 C.I.E NO UCH FI UCH WW-12 SE V-12 Explicit Trouble Maker
 U: Explicit The Grace Of Fame

 Ägare / Förare: Stellan Carlsson

2014.02 - Gk inträdesprov för pyrotekniksökutbildning.
GODKÄND PYROTEKNIKSÖKHUND.

 

 TJH (RDH) Ghostrider's Fix And Ready

 
E: TJH (RDH) Explicit First Impression
 U: Inkwells Lavender Brown

 Ägare / Förare: Ingrid Jansson

Bilder

2008.03.29 - Gk inträdesprov för räddningshundutbildning.
2008.04.05 - Gk delprov 1.
2008.10.25 - Gk delprov 2.
2009.04.29 - Gk IPO-R miljöbana.
2009.05.03 - Gk IPRHFU
2009.08.29 - Gk RHFU
GODKÄND RÄDDNINGSHUND.
GODKÄND PYROTEKNIKSÖKHUND.