INTRÄDESPROV för räddningshundutbildning
2008-09-28 Värnamo BK
Bedömare: Ewa Harrysson & Ing-Mari Lind.
 

GISSA & CAROLINE

Kontakt, hantering

ostabilt underlag

buller

figurantintresse

ALI & THOMAS

hantering

Ewa förklarar för Thomas